Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Tạo chữ Metal Drops

Tạo chữ Metal Drops trong Photoshop
Bước 1:
Bạn tạo 1 file với kích thước tùy ý và lấy hình mặt dạng kim loại để làm hình nền (Có thể kiếm trên mạng hoặc lấy hình dưới đây) và chỉnh lại theo kích thước file đã tạo.

Bước 2:
Bạn viết chữ mà bạn muốn lên trên lớn nền vừa tạo.

Bước 3:
Double click vào Layer chữ vừa tạo hoặc vào Layer > Layer Style > Blending Options… để vào bàng tùy chỉnh Layer Style. Sau đó bạn chỉnh những thông số theo hình.

Chỉnh fill Opacity


Bước 4:
Click chuột phải vào layer chữ chọn Rasterize Type để chuyển file chữ vector thành file hình. Sau vào Edit > Free Transform (Ctrl + T) và chọn Warp để tùy chỉnh được hình theo mô hình lưới.

Sau đó chỉnh 2 góc trên của hình xéo vô như hình dưới để tạo cảm giác chiều sâu cho hình, nghiêng theo mặt kim loại.

Kết quả:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét