Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

SỬ DỤNG HIỆU ỨNG, ĐỘ TRONG SUỐT VÀ XUẤT FILE

Tài liệu học illustrator
SỬ DỤNG HIỆU ỨNG, ĐỘ TRONG SUỐT VÀ XUẤT FILE
NHẮC LẠI BÀI TRƯỚC Tùy biến với lớp (layer), thanh Layer Làm việc với symbol và thư viện symbol Tùy biến với lớp (layer), thanh Layer Làm việc với symbol và thư viện symbol Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 2
MỤC TIÊU BÀI HỌC Tạo hiệu ứng cho vật thể, sử dụng thanh Appearance Cách sử dụng hiệu ứng Lưu graphic style và áp dụng graphic style cho symbol Bước đầu làm quen với chế độ hòa trộn và độ trong suốt của vật thể Trích xuất và lưu file trong Illustrator dưới dạng EPS, PDF, Web Tạo hiệu ứng cho vật thể, sử dụng thanh Appearance Cách sử dụng hiệu ứng Lưu graphic style và áp dụng graphic style cho symbol Bước đầu làm quen với chế độ hòa trộn và độ trong suốt của vật thể Trích xuất và lưu file trong Illustrator dưới dạng EPS, PDF, Web Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 3


SỬ DỤNG HIỆU ỨNG VÀ ĐỘ TRONG SUỐT
THANH APPEARANCE VÀ HIỆU ỨNG Window > Appearance hoặc sử dụng tổ hợp phím Shift + F6 Thanh Appearance cho phép quản lý các thuộc tính của vật thể, nhóm, hoặc lớp Đường viền Đổ màu Độ trong suốt Window > Appearance hoặc sử dụng tổ hợp phím Shift + F6 Thanh Appearance cho phép quản lý các thuộc tính của vật thể, nhóm, hoặc lớp Đường viền Đổ màu Độ trong suốt Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 5
THANH APPEARANCE VÀ HIỆU ỨNG Áp dụng hiệu ứng cho vật thể Khi áp dụng hiệu ứng cho vật thể, tên hiệu ứng sẽ được thể hiện trên thanh Appearance Dễ dàng chỉnh sửa hiệu ứng bằng cách nhấn đúp vào tên hiệu ứng trên thanh Appearance Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 6
THANH APPEARANCE VÀ HIỆU ỨNG Áp dụng hiệu ứng: Tăng tư duy sáng tạo Đẹp hơn Áp dụng hiệu ứng: Tăng tư duy sáng tạo Đẹp hơn Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 7
THANH APPEARANCE VÀ HIỆU ỨNG Chỉnh sửa lại hiệu ứng Scribble đã áp dụng như trong SGK Effect > Stylize > Scribble Nhấn đúp vào tên hiệu ứng trên thanh Appearance Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 8
ĐỘ TRONG SUỐT CỦA VẬT THỂ Độ trong suốt của vật thể hay thường gọi Opacity Trên thanh Appearance nhấn chọn Opacity Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 9
ĐỘ TRONG SUỐT CỦA VẬT THỂ A: chế độ hòa trộn vật thể B: độ trong suốt của vật thể Độ trong suốt của vật thể tính từ 0%  100% Mở rộng: làm việc với độ trong suốt của nhiều vật thể cùng lúc Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 10
GRAPHIC STYLE Áp dụng một hiệu ứng cho nhiều vật thể khác hoặc cho những dự án khác Window > Graphic Styles hoặc dùng tổ hợp phím Shift + F5, hoặc sử dụng nút trên thanh Doc Trên thanh Graphic Styles vào menu để lựa chọn Open Graphic Style Library Chọn Type Effect Trên bảng Type Effect chọn menu lựa chọn Large List View Áp dụng hiệu ứng Drop Shadow Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 11 Áp dụng một hiệu ứng cho nhiều vật thể khác hoặc cho những dự án khác Window > Graphic Styles hoặc dùng tổ hợp phím Shift + F5, hoặc sử dụng nút trên thanh Doc Trên thanh Graphic Styles vào menu để lựa chọn Open Graphic Style Library Chọn Type Effect Trên bảng Type Effect chọn menu lựa chọn Large List View Áp dụng hiệu ứng Drop Shadow
GRAPHIC STYLE Chuyển qua bảng Appearance Tên hiệu ứng xuất hiện trên bảng Appearance Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 12
GRAPHIC STYLE Lưu và nhập vào bảng Graphic Style Chọn nút menu trên bảng Graphic Style, chọn Save Graphic Style Library Nhập graphic style có sẵn vào bảng Graphic Style Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 13
CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN (BLENDING MODE) Chế độ hòa trộn cho phép bạn thay đổi cách thức màu sắc của đối tượng pha trộn với màu sắc của đối tượng cơ bản Giống như opacity, bạn có thể kiểm soát chế độ hòa trộn của các thuộc tính riêng lẻ trong một đối tượng. Illustrator quản lý chế độ hòa trộn trên bảng Transparency Nhấn nút Transparency ( ) để mở bảng Transparency. Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 14 Chế độ hòa trộn cho phép bạn thay đổi cách thức màu sắc của đối tượng pha trộn với màu sắc của đối tượng cơ bản Giống như opacity, bạn có thể kiểm soát chế độ hòa trộn của các thuộc tính riêng lẻ trong một đối tượng. Illustrator quản lý chế độ hòa trộn trên bảng Transparency Nhấn nút Transparency ( ) để mở bảng Transparency.
CHẾ ĐỘ HÒA TRỘN (BLENDING MODE) Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 15
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Lưu file dưới định dạng .ai, đây là định dạng gốc của Adobe Illustrator Ctrl + S, trong hộp thoại Save as type chọn định dạng .ai Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 17
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Lưu file dưới định dạng .pdf Ctrl + S, trong hộp thoại Save as type chọn định dạng .pdf Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 18
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Tích hợp file với các chương trình khác của adobe: Trích xuất cho Photoshop: trích xuất file dưới dạng .psd Tích hợp với InDesign: các file Illustrator có thể copy ngay trong Illustrator và dán vào cửa sổ làm việc của InDesign Tích hợp với Flash: trích xuất được thành file Flash .swf, dùng cho web Tích hợp với Premiere và After Effects Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 19 Tích hợp file với các chương trình khác của adobe: Trích xuất cho Photoshop: trích xuất file dưới dạng .psd Tích hợp với InDesign: các file Illustrator có thể copy ngay trong Illustrator và dán vào cửa sổ làm việc của InDesign Tích hợp với Flash: trích xuất được thành file Flash .swf, dùng cho web Tích hợp với Premiere và After Effects
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Lưu file dưới định dạng EPS Ctrl + S, chọn định dạng .eps Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 20
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Lưu dưới định dạng web và các thiết bị khác File > Save for Web & Devices Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 21
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 22
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Tạo chuyển động Flash đơn giản trong Illustrator Nhấn đúp chuột chọn công cụ Rotate Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 23
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Copy các mục con trong thư mục Lớp thành nhiều mục con khác Nhấn nút menu trên bảng Layer, chọn Release to Layers (Squence) Chọn tất cả các mục con trong thư mục File > Export Chọn Flash (*.swf) trong hộp thoại Save as type Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 24 Copy các mục con trong thư mục Lớp thành nhiều mục con khác Nhấn nút menu trên bảng Layer, chọn Release to Layers (Squence) Chọn tất cả các mục con trong thư mục File > Export Chọn Flash (*.swf) trong hộp thoại Save as type
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 25
LƯU VÀ TRÍCH XUẤT FILE Nhấn nút Advanced, chọn Looping để tạo chuyển động liên tiếp cho vật thể Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 26
TỔNG KẾT Ngoài việc quản lý màu sắc (đã học ở những bài trước) bảng Appearance còn quản lý được: Hiệu ứng Độ trong suốt của vật thể Áp dụng chế độ hòa trộn trên bảng Transparency Illustrator trích xuất được nhiều định dạng file, sử dụng cho nhiều chương trình khác trong bộ CS4 (Photoshop, Indesign, Flash, After Effect) Tạo được những animation (chuyển động) đơn giản dạng flash Ngoài việc quản lý màu sắc (đã học ở những bài trước) bảng Appearance còn quản lý được: Hiệu ứng Độ trong suốt của vật thể Áp dụng chế độ hòa trộn trên bảng Transparency Illustrator trích xuất được nhiều định dạng file, sử dụng cho nhiều chương trình khác trong bộ CS4 (Photoshop, Indesign, Flash, After Effect) Tạo được những animation (chuyển động) đơn giản dạng flash Slide 6 - Sử dụng hiệu ứng, động trong suốt và xuất file 27
Học thiết kế đồ họa in ấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét