Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2016

Giáo trình cơ bản HTML dành cho người mới học

Bạn băn khoan lo lắng trước khi bạn quyết định theo học khóa học lập trình web vì bạn là người mới bắt đầu học. Bạn hoàn toàn yên tâm khi tham gia lớp học lập trình web tại Tâm Việt Đức chúng tôi. Hiện nay Công ty Tâm Việt Đức luôn đào tạo các khóa học từ cơ bản đến nâng cao dành cho các bạn mới bắt đầu học lập trình. Đến với chúng tôi bạn sẽ được các chuyên gia đào tạo lập trình lâu năm trực tiếp giảng dậy cho bạn từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Cho đến nay Tâm Việt Đức đã đào tạo thành công rất nhiều khóa về lập trình nhằm cung ứng nguồn lao động cho thị trường.Ảnh thông tin khóa học
Các tag HTML cần biết cho blogger:
Đề mục: Có 6 loại đề mục tất cả với mức độ nhấn mạnh giảm dần từ <h1> đến <h6>. Nếu bạn quan tâm đến SEO thì có lẽ đây là thẻ mà bạn nên chú trọng sử dụng đúng cách.
<h1>Tiêu đề bài viết</h1>
<h2>Phần 1</h2>
<h3>Chương 1.1</h3>
<h4>Tiểu mục 1.1.1</h4>
<h5>Đề mục 1.1.1.1</h5>
<h6>Đề mục con 1.1.1.1.1</h6>

Ảnh lớp học lập trình
Định dạng Text:
<b>Tô đậm</b>
<i>In nghiêng</i>
<strong>Tô đậm theo chuẩn web ngữ nghĩa</strong>
<em>In nghiêm theo chuẩn web ngữ nghĩa</em>
Phân đoạn:
<!-- Comment: thẻ p dùng để đánh dấu đoạn văn,
tách riêng với những đoạn text bình thường-->
<p>Đoạn văn bản</p>
<!-- Comment: br là thẻ đơn, nên bạn không cần thẻ đóng -->
Xuống dòng với <br>
 <!-- Comment: trích dẫn từ nguồn khác -->
<blockquote>"Tôi chuẩn man" ~ Cao Thái Sơn</blockquote>

Ảnh lớp học lập trình
Danh sách: có 2 loại là danh sách có đánh số thứ tự <ol> và danh sách không đánh số thứ tự<ul>. Bên trong các thẻ danh sách này, các phần tử được đánh dấu với thẻ <li>.
<!-- Comment: Danh sách có sắp xếp thứ tự -->
<ol>
        <li>Phần tử 1</li>
        <li>Phần tử 2</li>
</ol>
<!-- Comment: Danh sách không sắp xếp thứ tự -->
<ul>
        <li>Phần tử 1</li>
        <li>Phần tử 2</li>
</ul>

Ảnh lớp học lập trình
Liên kết:
<a href="địa chỉ liên kết">Đây là một liên kết</a>
<a href="địa chỉ liên kết" target="_blank">Liên kết này sẽ mở ở cửa sổ mới</a>
Ảnh:
<img src="đường dẫn đến ảnh" alt="chú thích cho ảnh"/>
<<<< Xem thêm tại đây >>>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét